W sprawach, kiedy w czasie budowy napotykamy na grunt nadmiernie sypki czy tez niestabilny, musimy zastosować technologię do jego dobrego przygotowania. Do tego celu służą takie machiny budownicze jak: walec, zagęszczarki, ubijaki lub kruszarki. Najbardziej znana z tych maszyn budowniczych o takim użyciu, oraz przeważnie wykorzystywaną jest walec. Wyróżniamy wiele rodzajów walców: są statyczne, wibracyjne, stalowe, ogumione, gładkie tarczowe, sieciowe, jednowałowe i dwuwałowe. Walce posiadają różny napęd: mogą być prowadzone ręcznie, samojezdne, klajstrowate, jak też zdalnie sterowane. Maszyny budowlane takie jak walec, użytkuje się w zależności od podłoża. W niektórych sprawach zastosowanie maja takie sprzęty jak lemiesz czy zagęszczarka. Ta machina budowlana funkcjonuje na podłoże wykorzystując zjawisko wibracji. Najważniejszym elementem zagęszczarki jest metalowa płyta. Jest ona pobudzana przez poruszany silnikiem układ wibracyjny. Machina ta jest niebezużyteczna podczas mniejszych robót budowlanych jak np. kładzenie kostki brukowej.

Comments are closed.